اخبار

صنایع کیان فعال در زمنیه ساخت شیشه های اتومبیل...

 

 

ماژول رسانه

اولین کارخانه شیشه هستیم  که به صورت تخصصی در نمایشگاه کشاورزی شرکت می کنیم

اولین کارخانه شیشه هستیم که به صورت تخصصی در نمایشگاه کشاورزی شرکت می کنیم ویژه

این کارخانه افتخار دارد به عنوان اولین و تنها ترین کارخانه تولید شیشه ماشین الات کشاورزی در ایران باشد ما سعی در این داریم که قشر ...